• Gixer
 • jacoszek
 • Xjs
 • affitto
 • withmyheadinspace
 • thistrumpetinmyhead
 • Storrada
 • zyggie
 • sucznik
 • grajki
 • Schutzengelchen
 • berewere
 • alkalinegp
 • dzony
 • malinowychrusniak
 • corrode
 • EvilWorm84
 • bartpron
 • Fate46
 • RadosnyRabarbar
 • roentgen
 • 1NdyGo
 • Pauleeen95
 • Merlinka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6732 e2e2 550
Reposted fromkelu kelu viaZircon Zircon
Reposted fromtojika4 tojika4 viaZircon Zircon
Reposted fromFlau Flau viatishka tishka
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viadarthsadic darthsadic
4755 d946
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadarthsadic darthsadic
8025 0a89
Reposted fromZircon Zircon viadarthsadic darthsadic
4728 9b6d
Reposted fromloveandsex loveandsex viadarthsadic darthsadic
5280 e0b5 550
Reposted fromsohryu sohryu viaZircon Zircon
5126 19d3
Reposted fromzciach zciach viaZircon Zircon
6730 35a2
Reposted fromGIFer GIFer viaZircon Zircon
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid vianieobecnosc nieobecnosc
5277 6d37
Reposted fromkarahippie karahippie viauciekam uciekam
9966 1a09 550
Reposted fromgainaxing gainaxing viamichalkoziol michalkoziol
5304 b1b6 550
Reposted fromtojika4 tojika4 viamichalkoziol michalkoziol
3696 584c
Reposted fromkatalama katalama viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
5031 90ad
Heterochromie
Reposted fromvolldost volldost viafruneman fruneman
3724 297a
3724 297a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl